3D rozmer = 3D reklamy

"Príroda opakuje večne a stále v širších rozmeroch tú istú myšlienku." (Christian F. Hebbel)

"Širší rozmer reklamy je v jej priestore." (3D reklamy)

Pozrite si portfólio